Страници

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО
Възможности:

Обучаемият получава специализирана подготовка в областта на финансите, социалния и застрахователния мениджмънт, която дава възможност за реализация в сферата на застрахователно и социално дело.

Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
 • Придобиване на бизнес-умения и социална компетентност;
 • Вземане на управленски решения на ниво малка фирма;
 • Прилагане на съвременни компютърни офис-системи в областта на икономиката;
 • Ползване на чужд език в бъдещите си бизнес-контакти.

Показатели:
 • Дневна форма на обучение;
 • Срок на обучение - 5 години;
 • Образование - Средно;
 • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен „Финансист” след завършен XII клас;
 • Чужди езици – немски и английски / английски и немски.

Реализация:
 • Застрахователен агент;
 • Застрахователен брокер;
 • Главен специалист застрахователна дейност;
 • Регионален застрахователен представител.