Страници

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА
Възможности:
Обучаемият ще придобие умения, навици, знания за работа с компютър и прилагането му в практиката за по-пълно осигуряване на информационните потребности на управлението.
Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
 • Извършване на оперативна работа с компютърни системи и приложни програми за текстообработка, таблични изчисления, база от данни, счетоводни операции и др.;
 • Познаване на новите информационни технологии за комуникации и използване ресурсите на Интернет за подобряване качеството на извършваните услуги;
 • Проектиране и реализиране на приложни компютърни програми в областта на икономиката;
 • Ефективно ползване на съвременните персонални компютри и програмни продукти.

Показатели:
 • Дневна форма на обучение;
 • Срок на обучение - 5 години;
 • Образование – Средно;
 • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен с професия „ Икономист-информатик” след завършен XII клас;
 • Чужди езици – немски и английски / английски и немски.

Реализация:
 • Оператор въвеждане на данни;
 • Банков служител въвеждане на данни.