Страници

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Разширяване на възможностите за включване на лица, които не са посещавали училището, както и на лица прекъснали обучението си през миналите години в образователната система за ограмотяване с цел придобиване на образование за достъп до пазара на труда и/или за продължаване на обучението във висше учебно заведение.ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
За въпроси ни пишете във формата: