Страници

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
От 2023/2024 г. в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ - Стара Загора ще се обучават ученици в самостоятелна форма на обучение (СФО).
Самостоятелна форма на обучение 2023/2024 г.: