Страници

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО ПРОФЕСИОНАЛНАТА УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ЯРЪКОВА-АНГЕЛОВА
магистър по икономика
042/625-389ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Г-ЖА ТАТЯНА ХРИСТОВА
математик
info-2402016@edu.mon.bg
П.К. 6000 Стара Загора; ул. „Патриарх Евтимий“ 114


ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ
Г-ЖА НЕЛИ КАЛНЕВА
инженер
042/63-97-56