Страници

Ваканции и неучебни дни

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 г.
* Данните са от началото на учебната година и могат да претърпят корекции във времето.

ДАТИ УЧЕБНИ СРОКОВЕ
15.09.2024 г. Начало на учебната година
06.02.2024 г. Начало на втори учебен срок
13.05.2024 г. Край на втория учебен срок за XII клас (13 учебни седмици)
28.06.2024 г. Край на втория учебен срок за VIII – XI клас (18 учебни седмици)
01.07.2023 г. – 31.08.2024 г. Производствена практика
ДАТИ ВАКАНЦИИ
28.10.2023 г. – 01.11.2024 г.
Есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г.
Коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г.
Междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г.
Пролетна за І – ХІ клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г.
Пролетна за XII клас
ДАТИ НЕУЧЕБНИ ДНИ
17.05.2024 г. ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. Втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
ДАТИ ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ
06.09.2023 г.
Ден на Съединението на България
22.09.2023 г.
Ден на Независимостта на България
24-27.12.2023 г.
Коледа
01.01.2024 г.
Нова година
03.03.2024 г.
Ден на Освобождението на България от Османско иго
01.05.2024 г.
Ден на труда и на международната работническа солидарност
05.05.2024 г.
Великден
06.05.2024 г.
Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
24.05.2024 г.
Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност