Страници

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
Възможности:
Обучаемият ще придобие умения, навици и знания за работа с компютър, програмни продукти и прилагане на използваните технологии в Интернет пространството и електронната търговия.
Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
 • Създаване на Интернет приложения със специализирани софтуерни продукти и решаване на нестандартни задачи;
 • Познаване на новите информационни технологии за комуникации и използване ресурсите на Интернет за подобряване качеството на извършваните услуги;
 • Публикуване, поддържане и организиране на достъпа и сигурността на Интернет приложенията.

Показатели:
 • Дневна форма на обучение;
 • Срок на обучение - 5 години;
 • Образование – Средно;
 • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен - професия „Организатор Интернет приложения” след завършен XII клас;
 • Изучаване на два чужди езика.

Реализация:
 • Като специалисти в областта на търговията и уеб дизайна;
 • В различни фирми като специалисти по информационни технологии;
 • Като специалисти разработващи  сайтове за предлагане на стоки и услуги по Интернет;
 • Като самонаети лица на свободна практика.