Страници

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
Възможности:
Обучаемият ще придобие умения, навици и знания за работа с компютър, програмни продукти и прилагане на използваните технологии в Интернет пространството и електронната търговия.
Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
  • Създаване на Интернет приложения със специализирани софтуерни продукти и решаване на нестандартни задачи;
  • Познаване на новите информационни технологии за комуникации и използване ресурсите на Интернет за подобряване качеството на извършваните услуги;
  • Публикуване, поддържане и организиране на достъпа и сигурността на Интернет приложенията.

Показатели:
  • Дневна форма на обучение;
  • Срок на обучение - 5 години;
  • Образование – Средно;
  • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен - професия „Организатор Интернет приложения” след завършен XII клас;
  • Изучаване на два чужди езика.

Реализация:
  • Уеб дизайнер;