Страници

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - 2023/2024 г.

Учебният план е профилиран към дадено професионално направление, професия и специалност като съдържа:
 • Културно-образователни области;
 • Модули за професионална подготовка;
 • Учебни предмети.

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
Учебната програма за даден учебен предмет съдържа:
 • Точно изброяване на темите и часовете;
 • Възможно разделяна на теория и практика;
 • Разделяне на нови знания и упражнения;
 • Очаквани резултати;
 • Препоръчителна литература;
 • Авторски колектив.


Информация по ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ търсете в сайта на Министерството на Образованието и Науката (МОН) >> Професионално образование >> Учебни програми и планове  >> Професионални направления:
 • 341 Търговия на дребно и едро
 • 343 Финанси, Банково и Застрахователно дело
 • 344 Счетоводство и Данъчно облагане
 • 346 Секретарски и офис дейности
 • 482 Използване на компютриИнформация по направление ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ търсете в сайта на Министерството на Образованието и Науката (МОН) >> Общо образование >> Учебни програми и планове:
 •     Учебни програми за VIII - XII клас по...