Страници

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ
Възможности:

Обучаемият придобива знания и умения за работа като офис-мениджър в бизнес-офисите. Може да участва в процеса на организационната, деловата и фирмената дейност като използва съвременни средства за комуникации.

Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
 • Познание и умение за работа в предприятия от частния и публичния сектор в различните му структурни позразделения;
 • Оформяне и попълване на необходимите документи по дейността на фирмата;
 • Ефективно ползване на офис-техника и програмни продукти.

Показатели:
 • Дневена форма на обучение;
 • Срок на обучение - 5 години;
 • Образование - Средно;
 • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификациона степен – "Офис-мениджър" след завършен ХІІ клас;
 • Чужди езици – немски и английски / английски и немски.

Реализация:
 • Административен секретар;
 • Асистент кореспонденция;
 • Секретар;
 • Секретар машинописец;
 • Секретар стенограф;
 • Секретар машинописец и стенограф;
 • Технически секретар;
 • Специалист държавна администрация.