Страници

ПРИЕМ

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ, 2022/2023
  • Утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора.

ДИПЛЯНА ЗА ПРИЕМ 2022/2023