Страници

ПРИЕМ

Работно време на комисията по записване на приетите кандидати
Работно време на комисията по записване на приетите кандидати на II етап на класиране:
1.    На 20.07.2023 г.  от 8.00 до 18.00 часа
2.    На 21.07.2023 г.  от 8.00 до 18.00 часа
3.    На 24.07.2023 г.  от 8.00 до 18.00 часа
В кабинет 105 – вход от двора на училището.


УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ, 2022/2023
Работно време на училищната комисия за записване на ученици

Утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора.


Брошура за прием 2023/2024 г.