Страници

ПРИЕМ

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ, 2022/2023
Утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора.


Брошура за прием 2023/2024 г.