Страници

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ
Възможности:

Обучаемият може да организира и отчита фирмената дейност на съвременното предприятие чрез достиженията на новите информационни технологии. Включва се в работата на Учебно-тренировъчна фирма.


Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
 • Познание и умение за работа в предприятия от частния и публичния сектор в различните му структурни подразделения;
 • Оформяне, попълване и осчетоводяване на необходимите документи по дейността на фирмата;
 • Набиране на информация за пазара, анализиране на финансовото състояние на фирмата;
 • Ефективно ползване на компютрна техника и програмни продукти;
 • Подготовка за вземане на решение и участие в контрола върху дейността на предприятието.

Показатели:
 • Дневна форма на обучение;
 • Срок на обучение - 5 години;
 • Образование – средно;
 • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен - професия “Икономист мениджър” след завършен ХІІ клас.

Реализация:
 •     Икономисти;
 •     Финансисти;
 •     Счетоводители;
 •     Ръководители на човешки ресурси;
 •     Бизнес аналитици и др. във всяко  предприятие;
 •     Опит и познания за стартиране и управление на самостоятелен бизнес;
 •     Икономист организация и управление;
 •     Икономист организация на труда.