Страници

АКТИВНИ ПРОЕКТИ

Проект на тема „The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom“ (Най-добрите социални медии и уеб решения за Вашата класна стая) по програма Еразъм+


Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-Ndb-oFJn5L0V8AF0L6lN1RS-Z13mcAJt3ZSOvQUIiG_VL0984hDIrcAUK8WrzN9o1bYVvYi-GffD4vQ1pbpc3sgfkHag1_51J2icrcxrdhfK-iSsKz2cEvmthyphenhyphenPtHCCWId_20gNovZgO/w932/Clipboard01.jpg
Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).
В рамките на проекта са предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
Проектът се осъществява в следните дейности:
 • Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Занимания по интереси – 2022/2023 учебна година
Сформираните Клубове по Занимания по интереси за учебната 2022/2023 г. са:
 • „Бизнес протокол и етикет“ – Жанета Цветанова
 • „Вокална група“ – Михаил Янакиев
 • „Знам и мога в света на математиката“ - Мариана Георгиева
 • „Интерактивна мултимедия“ – Владимир Илиев
 • „Мажоретен състав“ – Таня Димова
 • „Млад икономист “ – Атанас Дианов
 • „Рекламно ателие“ – Надежда Котова
 • „Рок група“ – Михаил Янакиев
 • „Спортен клуб“ – Калин Николов
 • „Странознание на немскоговорящите страни“ – Катя Дойчева
 • „Училищен вестник“ – Давид Наков
 • „Фанфарен оркестър“ – Михаил Янакиев

Еразъм+
Европейският опит – първи стъпки към професионалната реализация – гр. Сарагоса, Испания
Развитие на професионалните знания и умения в областта на дигиталната икономика – гр. Барселос, Португалия

Еразъм+ 2019
Проект Алианс Училище Бизнес за дигитална икономика

  Занимания по интереси – 2021/2022 учебна година
  Сформираните Клубове по Занимания по интереси за учебната 2021/2022 г. са:
  • „Бизнес протокол и етикет“ – Жанета Цветанова
  • „Вокална група“ – Михаил Янакиев
  • „Знам и мога в света на математиката“ - Мариана Георгиева
  • „Интерактивна мултимедия“ – Владимир Илиев
  • „Мажоретен състав“ – Таня Димова
  • „Рекламно ателие“ – Надежда Котова
  • „Рок група“ – Михаил Янакиев
  • „Спортен клуб“ – Калин Николов
  • „Странознание на немскоговорящите страни“ – Катя Дойчева
  • „Училищен вестник“ – Давид Наков
  • „Фанфарен оркестър“ – Михаил Янакиев

  Твоят час
  Клуб „УЕБ дизайн и фирмен стил в рекламата“
  Тематична подобласт: Дигитални умения
  Цели: Подготовка на учениците за работа в съвременното информационно общество чрез прилагане на компютърни умения в сферата на уеб-дизайна и рекламата;
  Умения самостоятелно и в екип да прилагат информационни технологии за организиране и управление дейността на  съвременния офис.

  Дейности за реализиране на целите:
  • Запознаване с новостите в областта на уеб-дизайна и прилагането им съобразно изискванията на проекта над който учениците работят;
  • Създаване на уеб-страница на фирма;
  • Самостоятелна работа по проект и оценяване резултатите от разработените ученически проекти.
  Клуб „УЕБ дизайн и фирмен стил в рекламата“ предлага пълно рекламно обслужване и изработване на цялостни решения за рекламирането на вашия бизнес:
  • Логото – графичния символ, чрез който клиентите ви разпознават;
  • Визитката - вашата връзка с клиента;
  • Папки, бланки, писма, стикери, флаери;
  • Календари;
  • Бележници;
  • Рекламни торбички;
  • Рекламни химикалки.

  Клуб „Културно-историческо наследство“
  Тематична подобласт: Институционални знания и култура
  Цели: Създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и възможностите за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка чрез:
  • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
  • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
  • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
  • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.
  Дейности за постигане на целите:
  • дейности за преодоляване на обучителни затруднения;
  • дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците;
  • участие в междуучилищни дейности;
  • работа с родители и настойници и организиране и провеждане на публични изяви на учениците.

  Спортен клуб
  Тематична подобласт: Колективни спортове

  Литературнотворческа работилница
  Тематична подобласт: Хуманитарни познания
  Цели: създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и възможностите за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка чрез:
  • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
  • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
  • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
  • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.
  Дейности за постигане на целите:
  • дейности за преодоляване на обучителни затруднения;
  • дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците;
  • участие в междуучилищни дейности;
  • работа с родители и настойници и организиране и провеждане на публични изяви на учениците.


  Ученически практики в АД „HDI – застраховане”
  HDI стажантката Снежина имаше добрия шанс да извърши оглед на КАСКО щета. Огледът бе извършен със съдействието на нейния наставник Юлия Христова.

  Ученически практики в ЗАД Алианц
  Групата бъдещи застрахователи се обучават от наставника в професионално сключване на застраховки и прехвърляне на пенсионни фондове. Известното дружество АЛИАНЦ провокира техния интерес към застраховането и пенсионното осигуряване.