Страници

БАНКОВО ДЕЛО

БАНКОВО ДЕЛО
Възможности:

Обучаемият получава специализирана подготовка в областта на финансите, парите и банковия мениджмънт, която дава възможност за реализация в сферата на банковото дело.

Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
 • Придобиване на бизнес-умения и социална компетентност;
 • Вземане на управленски решения на ниво малка фирма;
 • Прилагане на съвременни компютърни офис-системи в областта на икономиката;
 • Ползване ефективно програмни продукти в счетоводството на предприятието;
 • Ползване на чужд език в бъдещите си бизнес-контакти.

Показатели:
 • Дневна форма на обучение;
 • Срок на обучение - 5 години;
 • Образование - Средно;
 • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен – "Финансист” след завършен ХІІ клас;
 • Изучаване на два чужди езика.

Реализация:
 • Главен касиер;
 • Икономист банково дело.