Страници

Съобщение

З А П О В Е Д  № РД - 18 - 1050/23.03.2023 год.
На основание чл.259, ал.1  и чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното  образование и Заповед № №РД-09-590/16.03.2023 г. на Министъра на образованието,  във  връзка с провеждането на избори на 02.04.2023 г.
ОПРЕДЕЛЯМ
 1. Понеделник 03.04.2023 г. за неучебен ден  за учениците на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“.
 2. Учебните занятия се възобновяват на 04.04.2023 г. , по седмично разписание за II учебен срок.

Директор:
/Снежана Танева/

Промяна в учебния график

Промяна в учебния график
Уважаеми ученици,
Утре (30.03.2023 г.) учебните занятия ще се провеждат присъствено от 14:00 ч. с продължителност 30 минути. Учебните занятия ще се провеждат със следния график:
1. 14.00 - 14.30
2. 14.40 - 15.10
3. 15.20 - 15.50
4. 16.10 - 16.40
5. 16.50 - 17.20
6. 17.25 - 17.55
7. 18.00 - 18.30

Вътрешноучилищна квалификация

Вътрешноучилищна квалификация
На 01.03.2023 г. бе проведено обучение с колектива на Търговска гимназия  на тема: Конструктивно решаване на конфликти учител – ученик от раздела вътрешноучилищна квалификация под ръководството на училищния психолог.

Международна олимпиада Кингс

Международна олимпиада Кингс
В периода от 27 февруари до 17 март 2023 г. се проведе квалификационния кръг на международната Олимпиада Кингс по английски език за осми клас. Девет ученици от VIII г клас, специалност „Електронна търговия“ с учител по първи чужд език АЕ – г-жа Златка Тодорова взеха участие в нея като се представиха блестящо и постигнаха следните резултати:
 • Ванеса Юлиянова Николова – 100%
 • Александра Тодорова Иванова – 100%
 • Стиляна Христова Христова – 100%
 • Симона Делчева Шевкирова – 100%
 • Елена Нейчева Рахнева – 100%
 • Ралица Станчева Станева – 99%
 • Деница Даниелова Йорданова – 98%
 • Денислав Илиев Василев – 97,1%
 • Стилиян Данаилов Петров – 97%
Учениците получиха сертификати, които им бяха връчени от г-жа Снежана Танева – директор на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“.
Резултатите, постигнати от учениците, ги класират за финалния кръг на Олимпиадата, която ще се проведе в периода от 27.03.2023г. до 18.04.2023г.


Национален конкурс „Българийо, за тебе те умряха…“

Национален конкурс „Българийо, за тебе те умряха…“
Моника Милкова от 9 а клас спечели първо място на провелия се Национален конкурс „Българийо, за тебе те умряха…“ с мултимедийна презентация, посветена на 145 години от Освобождението на България, март 2023 г.
Ученичката се подготвя в Клуб „Интерактивна мултимедия“ с р-л Владимир Илиев, старши учител по ИТ.
Националният конкурс е организиран от община Мизия и Център за подкрепа за личностно развитие – град Мизия.

„Ден на професиите“ и „Моята първа работа“

„Ден на професиите“ и „Моята първа работа“
Уважаеми ученици от 11 клас,
    
Ротаракт България Ви кани да бъдете част от тяхна  предстояща инициатива, насочена към ученици, на които тепърва им предстои да изберат своя професионален път и да се запознаят с работната обстановка.
Проектът  обединява две вече реализирани през годините инициативи на организаторите - "Ден на професиите" и "Моята първа работа”. Събитията ще се проведат изцяло онлайн.
Тази година Ротаракт България  се обединяват около общия проблем за  недостатъчната информираност за избор на кариерен път на младите хора.  Те предвиждат да  запознаят учениците  с професионалисти, вече преминали по този път и  да ги информират за всички условия, рискове, процедури и задължения при началото на първата Ви работа.
Допълнителни материали и линк към събитието ще намерите в сайта на гимназията.

Линк към събитието: https://www.facebook.com/events/1274105233518023
Линк за регистрация:  https://forms.gle/t8fj8zVX9NZsCG196

Линк към фейсбук страницата ни: https://www.facebook.com/DenNaProfesiite
Линк към инстаграм: https://www.instagram.com/professions.day/

Директор: /Снежана Танева/

Кампания „Децата в дигиталния свят“

Кампания „Децата в дигиталния свят“

Честита Първа пролет!

Честита Първа пролет!
Първа пролет 🌷 настъпва в България на 21 март 2023 г. Нощта се изравнява с деня – събитие, известно като пролетно равноденствие.