Страници

Обучение на тема „Изкуствен интелект“

Обучение на тема „Изкуствен интелект“
Във връзка с повишаване квалификация на педагогическите специалисти в периода 29-30.06.2024 г. се проведе специализирано обучение на тема „Изкуствен интелект“, за което бе присъден един квалификационен кредит.