Страници

УЧИТЕЛИ

МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ

ИКОНОМИКА

 • Десислава Яръкова-Ангелова (ЗДПП)
 • Снежана Танева (директор)
 • Таня Ралева
 • Жанета Цветанова 
 • Пламен Енев
 • Пенка Коева (главен учител)
 • Галина Димитрова
 • Пламена Пенева
 • Юлия Раданова (отсъства от снимката)

СЧЕТОВОДСТВО

 • Венета Йоргова
 • Атанас Дианов 
 • Йорданка Комитова
 • Марияна Попова

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • Надя Найденова-Акълдашева
 • Златияна Желева
 • Давид Наков

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 • Светла Бакалова
 • Здравка Георгиева
 • Златка Тодорова 
 • Нели Подикова
 • Катя Дойчева
 • Кристин Димитрова (отсъства от снимката)

  ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ
  • Силвия Петрова
  • Мариана Георгиева
  • Татяна Христова (ЗДУП)
  • Ива Христова
  • Калинка Стаматова (главен учител)
  • Пламена Джелепова (отсъства от снимката)

  ИНФОРМАТИКА

  • Мария Иванова (ръководител на направление ИКТ)
  • Владимир Илиев 
  • Мариана Георгиева
  • Надежда Котова

  ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
  • Боряна Колева
  • Златка Неделчева
  • Данаил Донев
  • Славка Стойкова

  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
  • Калин Николов
  • Таня Димова
  • Слави Тотев