Страници

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Обществен съвет към Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“:

  • Даниел Йорданов – председател
  • Светла Митева – секретар
  • Румяна Грозева – член, представител на работодателите
  • Антония Врънгова – член, представител на финансиращия орган
  • Снежана Илиева – член, представител на родителите
  • Веселина Денева – член, представител на родителите
  • Деляна Пашова – член, представител на родителите 

Покана общо събрание ТГ (18.10.2023 г.)