Страници

ИЗПИТИ

НВО – 10. КЛАС
Национално външно оценяване 2023 г.:
  • Български език и литература – 13 юни 2023 г.
  • Математика – 16 юни 2023 г.
  • Чужд език (по желание) – 14 юни 2023 г.
  • Информационни технологии (по желание) – 19 юни 2023 г.
Обявяване на резултатите: до 28 юни 2023 г.

Информация на сайта на МОН

ДЗИ – 12. клас
Държавни зрелостни изпити
  • Дати и график за провеждане