Страници

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
Възможности:

Обучаемият придобива основни знания в областта на икономиката, мениджмънта и счетоводството. Същият ще притежава умения за работа в счетоводния отдел на фирмата.


Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания да:
 • Водят текущо и приключват периодично дейността на фирмите в съответствие със Закона на счетоводството, Търговския закон, Международни и национални счетоводни стандарти;
 • Отчитат дейността на предприятието ръчно и автоматизирано (с компютър), като работят със счетоводен програмен продукт;
 • Оформят, попълват и осчетоводяват всички документи, необходими за осъществяване дейността на предприятието;
 • Анализират финансовото състояние на фирмата;
 • Ефективно ползват компютърна техника и програмни продукти в областта на счетоводството.

Показатели:
 • Дневна форма на обучение;
 • Срок на обучение - 5 години;
 • Образование - Средно;
 • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен “Счетоводител" след завършен XII клас;
 • Чужди езици – немски и английски / английски и немски.

Реализация:
 • Оперативен счетоводител;
 • Младши счетоводител;
 • Старши счетоводител;
 • Ревизор;
 • Одитор.