Страници

БДП

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2021/2022
Комисия по БДП:
  1. Данаил Донев - Председател
  2. Катя Дойчева - Заместник-Председател
  3. Жанета Цветанова - Член
  4. Здравка Георгиева - Член
  5. Слави Тотев - Член

Документи: