Страници

БДП

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2023/2024
Училищна комисия по БДП:
Председател – Катя Дойчева, старши учител
Зам. председател – Данаил Донев, старши учител
Членове:     Жанета Цветанова, старши учител
            Здравка Георгиева, старши учител
            Слави Тотев, учител

Документи:БРОШУРА