Страници

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

Седмична програма – II срок, 2022/2023 учебна година
Час Продължителност
1 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:35
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:40 - 13:25
7 13:30 - 14:15


ДАТИ УЧЕБНИ СРОКОВЕ
15.09.2022 г. Начало на учебната година
06.02.2023 г. Начало на втори учебен срок
16.05.2023 г. Край на втория учебен срок за XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2023 г. Край на втория учебен срок за VIII – XI клас (18 учебни седмици)
ДАТИ ВАКАНЦИИ
29.10.2022 г. – 01.11.2022 г.
Есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г.
Коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г.
Междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г.
Пролетна за І – ХІ клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г.
Пролетна за XII клас
ДАТИ НЕУЧЕБНИ ДНИ
19.05.2023 г. ДЗИ по БЕЛ
23.05.2023 г. Втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. Неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. НВО по БЕЛ в края на Х клас
16.06.2023 г. НВО по математика в края на Х клас
ДАТИ ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ
06.09.2022 г.
Ден на Съединението на България
22.09.2022 г.
Ден на Независимостта на България
01.01.2023 г.
Нова година
03.03.2022 г.
Ден на Освобождението на България от Османско иго
16.04.2023 г.
Великден
01.05.2023 г.
Ден на труда и на международната работническа солидарност
06.05.2023 г.
Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
24.05.2023 г.
Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност