Страници

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

Седмична програма – II срок, 2021/2022 учебна годинаДАТИ УЧЕБНИ СРОКОВЕ 2021/2022 г.
15.09.2021 г. Начало на учебната година
02.02.2022 г. Начало на втори учебен срок
30.06.2022 г. Край на втория учебен срок за VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г.)
12.05.2022 г. Край на втория учебен срок за XII клас (13 учебни седмици)
ДАТИ ДЗИ И НВО
18.05.2022 г. ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. Втори ДЗИ
14.06.2022 г. НВО по БЕЛ в края на Х клас
16.06.2022 г. НВО по математика в края на Х клас
ДАТИ ВАКАНЦИИ И ПОЧИВНИ ДНИ
06.09.2021 г. Ден на Съединението
22.09.2021 г. Ден на Независимостта на България
30.10.2021 – 01.11.2021 г. Есенна ваканция
01.11.2021 г. Ден на народните будители
24.12.2021 – 03.01.2022 г. Коледна ваканция
01.02.2022 г. Междусрочна ваканция
03.03.2022 г. Ден на Освобождението на България от османско иго - национален празник
01 – 10.04.2022 г. Пролетна ваканция за 8.-11. клас
07 – 10.04.2022 г. Пролетна ваканция за 12. клас
22 – 25.04.2022 г. Великденски празници;
01.05.2022 г. Ден на труда и на международната работническа солидарност
06.05.2022 г. Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
24.05.2022 г. Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност
25.05.2022 г. Неучебен, но присъствен ден