Страници

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Длъжностно лице по защита на личните данни: г-жа Галина Димитрова
  • Тел.: 0889 81 45 99
  • e-mail: g_dimitrova1974@abv.bg