Страници

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ (УТФ)
С помощта на австрийската страна по рамковата програма ECO NET е изграден модерен Учебно тренировъчен център по икономика, в който работят Учебно-тренировъчни фирми (УТФ), като се симулира реална бизнес среда. Учебните фирми убедително се представят на национални и международни панаири.

Обучението в Учебно тренировъчната фирма е метод, чрез който учениците, които получават професионална квалификация в рамките на един практически ориентиран учебен процес, виждат и проследяват търговските процеси и техните взаимовръзки, както и цялостното ръководство на дадено предприятие.

Същевременно те натрупват социален опит и у тях се възпитава поведение за работа в екип. Учебно тренировъчната фирма е симулирано, виртуално, фиктивно копие на реална фирма, в което участниците сами могат да извършват и тренират всички дейности на реалната фирма с изключение на реални пари, продукция или услуги.

В Учебно Тренировъчния Център при Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски“ работят следните Учебно-тренировъчни фирми (УТФ).

 • УП „Зара Акаунт" ООД ; Дейност: Счетоводни услуги. Ръководител Венета Йоргова; ХI А клас;
 • УП  "Зара Консулт" ООД; Дейност: Счетоводни услуги. Ръководител Атанас Дианов; ХI А клас;
 • УП „Филиос Банки" АД; Дейност: Друго парично посредничество. Ръководител Зорка Тенева;  ХI Б клас;
 • УП „ Инфинити тръст Банк„ АД; Дейност: Друго парично посредничество. Ръководител Пенка Коева;  ХI Б клас;
 • УП „Биосвят„ ООД; Дейност: Търговия със здравословни храни, билки и други биологични продукти. Ръководител Пламен Енев;  ХI В клас;
 • УП „Сметаника„ ООД; Дейност: Търговия на дребно с хлебни, сладкарски и захарни изделия. Ръководител Таня Ралева;  ХI В клас;
 • УП „Калет„ ООД; Дейност: Търговия на дребно с облекло. Ръководител Йорданка Комитова; ХI Г клас;
 • УП „Селъбрейшън„ ЕООД; Дейност: Организатор празнични събития. Ръководител Юлия Раданова; ХI Г клас;
 • УП „Финикс„ ООД; Дейност: Застрахователен брокер. Ръководител Йорданка Комитова; ХI Е клас;
 • УП „Зара Инс„ ООД; Дейност: Застрахователен брокер. Ръководител Пенка Коева; ХI Е клас;
 • УП „Парадайс Травел„ ООД; Дейност: Туристическа агенция. Ръководител Галина Димитрова; ХI Б клас;
 • УП „Розалия 12„ ООД; Дейност: Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични изделия. Ръководител Таня Ралева; ХI Б клас;
 • УП „Бюти КО„ ООД; Дейност: Търговия на дребно с козметични и хигиенни продукти. Ръководител Юлия Раданова; ХI Д клас;
 • УП „Белучи„ ООД; Дейност: Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични продукти. Ръководител Жанета Цветанова; ХI Д клас;

ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (УТЦ)
УТФ упражнява дейността си в Център по икономика на предприятието (УТЦ). Той е учебен офис, оборудван и обзаведен с подходящи мебели и техника, обособени в различни отдели. Тук фирмите извършват търговско-икономически операции, симулиращи дейността на предприятие от реалната стопанска практика.

В УТЦ работят всички УТФ от съответното училище по график, съгласно учебната програма.

Създадена е централа на УТФ, която изпълнява ролята на Държавата и на всицки нейни институции и служби. Като цяло по време на "ученето" в УТФ се изграждат и развиват необходимите за работа в едно предприятие основни и ключови компетентности.

Методиката на УТФ представлява дидактически модел, който дава на ученика възможност в условията на една реална пазарна система да придобие необходимите професионални, комуникативни и социални компетентности. Целта на УТФ е учениците да придобият ключови квалификации за успешна реализация в професионалния свят.

В УТЦ се водят и семинари за обучение на учители от Южна България за ръководители на УТФ.