Страници

Залесяване 2007

Залесяване 2007

На 24.11.2007 г (събота) учениците от 10-тите класове заедно с класните си ръководители, училищното настоятелство и доцент Атанас Щерев засадиха над 200 кипариса в опожарената през лятото на 2007 година част от парк Аязмото.


В тази благородна акция организирана от РУГ – Стара Загора, ръководството на гимназията ни и по инициатива на доц. Атанас Щерев участаха над 100 ученика и техните класни ръководители г-ца Даниела Пенева, г-жа Гинка Чалъмова, г-жа Катя Дойчева, г-жа Силвия Петрова, г-жа Венета Йоргова и учителите г-н Атанас Дианов, г-н Данаил Донев и г-ца Десислава Яръкова. В мероприятието участваха и г-н А. Палешутски, г-жа Д. Джигова и г-жа П. Русева. Организаторите от РУГ – Стара Загора изказаха своето задоволство от успешното засаждане на младите дръвчета и готовността на учениците и техните ръководители да участват и в други подобни мероприятия.