Страници

ХІІІ панаир на Учебно–тренировъчните фирми ТФ „Фест“ 2010

ХІІІ панаир на Учебно–тренировъчните фирми ТФ „Фест“ 2010
И през тази учебна година се проведе традиционно в Панаирен град в град Пловдив ХІІІ панаир на Учебно–тренировъчните фирми ТФ „Фест“ 2010. На него взеха участие 97 УТФ от различни професионални гимназии от Благоевград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Хасково София, Пазарджик и учебни фирми от Македония, Румъния и Черна гора. Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора бе представено от две от своите фирми : „Офис лукс“ ООД и „Марс“ ООД с ръководител г-ца Десислава Яръкова.

На панаира на УТФ участваха 6 ученика от 11 б клас, специалност „Икономика и мениджмънт“: Гергана Желева, Зорница Златева, Моника Чуканова, Николай Стефанов, Поля Бонева и Христина Христакиева. Нашите ученици представиха достойно гимназията със своите знания и умения. И през двата работни дни на панаира те сключваха търговски сделки за покупко – продажба на стоки и оформяха прицизно необходимата документация. Обслужваща банка за нашите фирми бе УТБ „ФЮРИЪН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ при НТБГ – София. Учениците ни обмениха опит с колегите си от другите училища и придобиха практически умения за работа в реална пазарна среда.

Групата ученици от двете участващи от училището УТФ отпътува за град Пловдив на 21 април, когато подготвиха своите панаирни щандове и участва на двата работни дни на панаира – 22 и 23 април 2010 г. Техен ръководител бе г-ца Десислава Яръкова – Помощник-директор по учебната дейност.