Страници

Посещение на Съдебната палата

Посещение на Съдебната палата
Ученици от Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски” посетиха Съдебната палата, в град Стара Загора. Стана традиция всяка учебна година, в края на месец юни, ученици от Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски” да посещават съдебни заседания в Районен съд – Стара Загора. С любезното съдействие на съдия Минов, учениците се запознаха с отговорната работа на българския съд и усетиха атмосферата, която цари там.

В оживена и интересна дискусия, съдия Минов отговори на въпросите на учениците и ги запозна със спецификата на своята работа. Той изрази желание за по-нататъшна съвместна работа.

Всички посещения се осъществиха под ръководството на госпожа Нели Иванова – учител по Основи на Правото.