Страници

Цели на хилядолетието

Цели на хилядолетието

Младите изследователи по следите на Целите на хилядолетието за развитие

Ангажираност и добро настроение, екипна работа и игри, нови знания и умения белязаха първото обучение на млади изследователи „По следите на Целите на хилядолетието за развитие“.
   На 4,5 и 6 ноември 2011 г. в Лозенската планина край гр. София се проведе обучение за млади изследователи „По следите на Целите на хилядолетието за развитие“.

В обучението взеха участие 18 кандидат–изследователи на възраст между 15 и 18 години, сред които Синтия Славова, 9вклас и Десислава Костова, 9вклас при Търговска гимназия ”Княз Симеон Търновски“. Учениците бяха въведени в проблематиката на Целите на хилядолетието и запознати с основните методи на правене на изследователско проучване. Целта бе те сами да изработят въпросник, с който да изследват мнението на своите връстници.
   Като резултат от предстоящото проучване, учениците ще могат да разберат дали младите хора считат, че е важно да се интересуват от глобални теми като бедност, екология, образование, както и доколко те са информирани за причините за трудностите пред по-голямата част от общностите в глобалния свят. Център за приобщаващо образование счита, че мнението на учениците е важно и че е необходимо гласът на децата да бъде чут.
   Обучението се реализира от Център за приобщаващо образование, в рамките на проект „Да научим за въвеждане на принципите на образованието за развитие в българското училище“. Проектът е с водещ партньор Глобална инициатива в психиатрията и партньори Каритас България, Център за приобщаващо образование, Сдружение за доброволчески труд СиВиЕс – България, „Джендър проект в България" и Блу Линк.
   В първия ден, след като се запознаха посредством няколко игри, учениците обсъдиха доколко и защо е необходимо да се интересуваме от това, което се случва извън нашето най-близко обкръжение, нашия град и нашата държава. Те изследваха и коментираха взаимните връзки между всички общности в днешния отворен и глобален свят. След това децата се запознаха с предизвикателствата, които стоят зад първите три от Целите на хилядолетието за развитие. Те самите дадоха отговори на въпроси като: кой трябва да работи за решаване на проблемите на хората и за постигане на Целите, какво е бедност, защо е важно образованието. Денят завърши с прожекция на филмът на екологична тема „Дом“.
   През втория ден учениците обогатиха своите познания и за останалите пет от Целите. Те дискутираха определението „устойчиво развитие“, защо рециклираме толкова малко от отпадъците, които произвеждаме, как се отпуска помощта за развитие. След активна почивка – планински преход до Лозенския манастир, децата започнаха да навлизат в дебрите на изследователското проучване, научавайки за целите, за методите и за правилата на водене на такова проучване. Вторият ден завърши с екипни игри, които въпреки оспорвания си характер, излъчиха един победител – доброто настроение и на двата отбора на младите изследователи.
   Третият ден започна с формиране на целта на проучването, което учениците направиха бързо и точно. След това те се съсредоточиха в изработването на въпросите на самата анкета, с която ще разберат мнението на своите връстници. Крайният резултат беше съдържателен и логически издържан въпросник, според правилата за провеждане на проучване и беше продукт от екипна, изключително сериозна работа на всички участници. За своята ангажираност, сериозно отношение и винаги добро настроение учениците получиха грамотата „Глобален млад гражданин“ от екипа на проект „Да Научим!“.
   В своите оценки за обучението участниците отбелязаха, че е важно гласът на младите хора да бъде чут и че въпреки това, той рядко се чува. Децата откровено споделиха желанието си да станат посланици на идеята на Целите на хилядолетието за развитие, като информират своите връстници и участват в акции и доброволчески кампании.