Страници

Клуб „Млад икономист-предприемач“ по проект "УСПЕХ"

Клуб „Млад икономист-предприемач“ по проект "УСПЕХ"

На 07.02.2012 г. стартира дейността на клуб „Млад икономист – предприемач“. В клуба участват ученици от ХІ клас, желаещи да разширят своите познания по икономиката и управлението на предприятията и да придобият нови умения и компетенции. Работата в клуба е свързана с изследването на проблеми, съпътстващи ежедневието на предприемачите.

Основните цели на клуба са:

  •     Придобиване на умения за работа в екип
  •     Придобиване на умения за изследване на конкретни проблеми
  •     Знания и умения за презентации
  •     Развитие на качества като отговорност, лоялност и предприемаческо мислене