Страници

Клуб „Бизнес протокол и етикет“ по проект „УСПЕХ“

Клуб „Бизнес протокол и етикет“ по проект „УСПЕХ“

На 6.12.2012 година бе проведена представителна изява на клуб „Бизнес протокол и етикет“ при Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора на тема „Делово облекло и делови подаръци в България и по света“. В нея взеха участие всички участници на клуба в изработването на покана, подготовка и представяне на презентации по темата. В клуб „Бизнес протокол и етикет“ участват ученици от 9-в, 9-д и 10-г клас.

Представителната изява бе във връзка с Професионалниа празник на гимназията и Деня на банкера 6 декември, доказателство за ефективна работа в екип на клуб „Бизнес протокол и етикет“ с ръководител г-жа Ив. Стоянова.