Страници

XVII ученическа философска конференция

XVII ученическа философска конференция

На 22.03.2013 г. се проведе XVII ученическа философска конференция "Човек-свят". Инициатор и традиционен домакин на конференцията беше СОУ ,,Константин Преславски” – Бургас.

Във форума взеха участие над 100 ученици от 34 училища от цялата страна. Участници от Търговска гимназия ,,Княз Симеон Търновски”-Стара Загора бяха учениците Камелия Желязкова от XI Б клас и Диян Ганев от XI В клас, под ръководството на г-жа Славка Стойкова – старши учител по философия.

Участниците в конференцията бяха разпределени в секции според съответната възрастова група. Компетентно жури от трима души с председател г-н Коста Костов – главен експерт по философия от МОМН оценяваха тяхната философска образованост, гражданска позиция, самостоятелност и оригиналност при представянето и защитата на темата, както и участието им в дискусиите.

Тема на авторската разработка на учениците беше „Умението да се прощава е свойство на силните. Слабите никога не прощават“ /Махатма Ганди/. Конференцията беше удоволствие за присъстващите млади философи. По време на дискусиите учениците задаваха много въпроси. На някои от тях намираха отговорите сами, а на други се уповаваха на постиженията в науката.

Всеки трябваше да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Постигната бе целта на конференцията участниците да се подтикнат да философстват, защото „Тук въпросите са по-важни от отговорите“ (Ясперс).

Гордост за Търговска гимназия ,,Княз Симеон Търновски“ е, че сред наградените трима участници в съответната възрастова група с почетна грамота. Лауреати на конференцията е Камелия Желязкова от XI Б клас. Ученичката впечатли компетентното жури и връстниците си със своята ерудиция, компетентност и умение за осмисляне на личния си екзистенциален опит с философски средства. По този начин за пореден път любовта към мъдростта и духовната наслада завладяха Търговска гимназия ,,Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора.