Страници

Проект „Ученически практики“

Проект „Ученически практики“

 Развитие на човешките ресурси МОН >> Ученически практики

  Ученици от ХІ а клас, спец. „Оперативно счетоводство“ от 08.03.2013 г. до 09.09.2013 г. участваха в проект „Ученически практики“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ със съдействието на МОН.
  Проектът цели да повиши професионалните компетентности на учениците в условията на реална бизнес среда, да ги подпомогне в избора на бъдеща професионална реализация и не на последно място – да се приложат на практика придобитите знания и умения в училище.
  Учениците Златомира Бонева, Росица Петкова, Ивелина Куманова, Ивелина Желязкова, Ивайло Дончев и Теодора Цонева, проведоха практиката си в счетоводна фирма. Под ръководството на наставник, те се запознаха и участваха в нелеката и отговорна работа на оперативния счетоводител.
  След приключване на практиката, на учениците бяха издадени стажантски книжки и преведено съответното възнаграждение за положения труд. Учениците останаха доволни от придобитите умения и вече сериозно се замислят да продължат образованието си в същото направление.