Страници

Ученически практики в АД „HDI – застраховане“

Ученически практики в АД „HDI – застраховане“

HDI стажантката Снежина имаше добрия шанс да извърши оглед на КАСКО щета. Огледът бе извършен със съдействието на нейния наставник Юлия Христова.