Страници

Лагер за млади предприемачи

Лагер за млади предприемачи

На 27 и 28 март 2014 г. във Висше училище Международен колеж, гр. Добрич, се проведе Лагер за млади предприемачи (Youth Social Entrepreneurship Camp). В него взеха участие младежи от 11 училища в цялата страна.
  През първия ден участниците посетиха сесия „Личен пример на един предприемач", след което играха „Icebreakers" игри (игри за „разчупване на ледовете"). На следващия ден „младите предприемачи" присъстваха на лекция на тема „Социално предприемачество“.
   Вече придобили нови и полезни знания, участниците бяха разделени на отбори, за да решат успешно поставения им казус – изготвяне на бизнес план в сферата на социалното предприемачество в рамките на два часа. След завършването на казуса работата на всички „млади предприемачи“ беше оценена от висококомпетентно жури. Първите три най-добре справили се отбора получиха специални награди, сред които и стипендии за обучение в колежа, а всички останали участници – сертификати. Всички дейности, включени в лагера, се проведоха на англиийски език. Нашето училище беше достойно представено от Адриана, Доника, Синтия, Зорница и Габриела – ученички от десети и единадесети клас.