Страници

Дипломиране 2014

Дипломиране 2014

Днес 24.06.2014 г. театър „Гео Милев“ в Стара Загора беше средище на най-важното тържество за Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – връчване на дипломите на завършилите и положили успешно изпитите – зрелостни и квалификационни. Бившите вече дванадесетокласници получиха заветните документи, откриващи им пътя към успешно реализиране в живота и професионалното развитие. Словото на Директора на Търговска гимназия – госпожа Снежана Танева и приветствията на целия педагогически колектив (представени чрез медия), отекнаха не само в празничната зала, но и в душите и съзнанието на нашите възпитаници. С гордост присъстващите дипломанти, техните родители и приятели изслушаха данните за успеха, постигнат през последната учебна година, аплодираха наградените със златни и сребърни значки и всички, поели развълнувано документите за завършено средно професионално образование.
 Младите колеги – преподавателите по английски и български език – Анелия Минчева и Давид Наков влязоха успешно в ролите си на водещи и пожелаха от името на всички преподаватели в гимназията светло начало в житейския път на поредния незабравим випуск – 2014 г.