Страници

Изяви на клуб „Бизнес протокол и етикет“ и клуб „България през фотообектива“

Изяви на клуб „Бизнес протокол и етикет“ и клуб „България през фотообектива“

На 17 юни 2014 г. се проведе съвместна представителна изява на клуб „Бизнес протокол и етикет“ и клуб „България през фотообектива“.

Гости на представителната изява бяха:

 •     г-жа Снежана Танева – Директор на Търговска гимназия;
 •     г-жа Таня Ралева – помощник-директор по учебната дейност;
 •     г-жа Зоя Майналовска – помощник-директор по учебната дейност;
 •     г-жа Нели Калнева – помощник-директор по административно-стопанската дейност;
 •     г-жа Севдалина Златева – Програмен координатор на сдружение „Младеж за разбирателство“;
 •     г-ца Дженифър Браун от Австралия, която е стажант в гореспоменатото сдружение.

и учителите:

 •     г-жа Иванка Стоянова – ръководител на клуб „Бизнес протокол и етикет“;
 •     г-жа Пенка Коева – учител по икономически дисциплини ;
 •     г-жа Жанета Цветанова – учител по икономически дисциплини;
 •     г-н Тончо Петров – ръководител на клуб „България през фотообектива“;
 •     г-н Давид Наков – учител по български език и литература.


Презентацията за клуб „Бизнес протокол и етикет“ представиха Десислава Колева и Марианджела Бонева – ученички от Х ,,Б” клас. По презентацията работиха всички участници на клуба.

Презентация на тема: ,,Делово облекло” представиха: Мария Котовска и Жаклина Илиева.

През годината клуб ,,Бизнес протокол и етикет” разпространява българските традиции и обичаи чрез представителните изяви на тема: „Бъдни вечер и Коледа“, ,,Великден“ и презентации за „6-ти май – Гергьовден, Ден на храбростта и на българската армия“.

По повод 6-ти декември клубът разработи презентации за: Никулден, Ден на банкера и представяне на Търговска гимназия ,, Княз Симеон Търновски“ през погледа на участниците в клуба от Х ”Г“ клас. При правилни отговори на въпросите по презентацията ,,Ден на банкера“ в кръстословицата вертикално ще се получи Търговска гимназия.

Изявата завърши с презентация на тема: „Търговска гимназия през погледа на учениците ѝ“, представена от Антоанета Величкова, Ренета Панайотова и Сибел Исмаил.

Г-ца Дженифър Браун чрез презентация за Австралия представи флората и фауната на страната.

По този начин бяха продължени традициите, създадени през миналата година от клуб „Бизнес протокол и етикет“ по проект УСПЕХ при Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“.

Ученици от клуб ''Бизнес протокол и етикет” и клуб ''България през фотообектива” благодариха на ръководството на Търговска гимназия, на г-жа Иванка Стоянова, г-н Тончо Петров, за това, че им беше предоставена възможността да участват в клубове по проект '' УСПЕХ'', в които те оползотворяваха свободното си време, развиваха аналитичното си мислене, обогатяваха знанията си, учиха се да работят е в екип и да поемат отговорност.

На този ден за пореден път учениците на Търговска гимназия доказаха, че са знаещи и можещи млади хора, които имат амбицията и силата да се справят с всяко предизвикателство.