Страници

Годишен педагогически съвет 2013/14

Годишен педагогически съвет 2013/14

В творческа атмосфера и активност на 15.07.2014 г. се проведе отчетният годишен съвет на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“. В подробния доклад бяха изтъкнати постиженията на училището през учебната 2013/2014 година и беше направен задълбочен анализ на постигнатото. Предложени бяха мерки за постигане на още по-високи нива на учебно-възпитателната работа. Председателите на методическите обединения запознаха присъстващите със своите отчети. В конструктивен дух бяха и изказванията на учителите. Съветът приключи с пожелания за весела ваканция и ползотворна почивка от страна на ръководството на гимназията.