Страници

Посещение в Центъра за Кариерно Ориентиране

Посещение в Центъра за Кариерно Ориентиране

На 30.10.2014 г. в залата на ГПЧЕ " Ромен Ролан" бяха поканени училищния психолог и представители на ученическия съвет при Търговска гимназия " Княз Симеон Търновски" на среща – разговор с екипа на ЦКО (Център за Кариерно Ориентиране) – гр. Стара Загора. През месец октомври ЦКО отбеляза две години от основаването си. Пред учениците бе представена дейността на ЦКО, както и възможностите за сътрудничество и партньорство.
   На 04.11.2014 г. ученици от 11-в клас при Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ посети Центъра за Кариерно Ориентиране – гр. Стара Загора. Беше направена презентация на висшите учебни заведения в страната според желанията за прием на кандидат – студентите през настоящата 2014 г.