Страници

Годишен съвет 2015

Годишен съвет 2015

В творческа атмосфера и активност на 15.07.2015 г. се проведе отчетният годишен съвет на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“. В подробния доклад бяха изтъкнати постиженията на училището през учебната 2014/2015 година и беше направен задълбочен анализ на постигнатото. Предложени бяха мерки за постигане на още по-високи нива на учебно-възпитателната работа. Председателите на методическите обединения запознаха присъстващите със своите отчети. В конструктивен дух бяха и изказванията на учителите. Грамоти от Директора г-жа Снежана Танева бяха връчени на учители под чието ръководство през учебнта година, ученици са постигнали успехи при различни състезаня и конкурси. Съветът приключи с пожелания за весела ваканция и ползотворна почивка от страна на ръководството на гимназията.