Страници

ХVІІ Национален конкурс по счетоводство за средношколци 2015 г. гр. София

ХVІІ Национален конкурс по счетоводство за средношколци 2015 г. гр. София

По инициатива на Списание „Счетоводство плюс“ на 05.12.2015 г. в Голямата конферентна зала на УННС се проведе XVII Национален конкурс по счетоводство за средношколци. Съорганизатори са УННС и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители. В конкурса взеха участие 25 ученика от 11 професионални гимназии в страната, които в продължение на 3 астрономически часа решаваха счетоводни задачи.

  Според регламента на класираните на първите пет места ученици се признава оценка „Отличен 6.00“ за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в УННС в поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“.
  Търговска гимназия „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ“ се представи с отбор: Мария Хашева, Жана Белчева и Симона Боянова, ученички от 12 „а“ клас, специалност „Оперативно счетоводство“ с методически ръководител Диана Вълкова. Най-добър резултат постигна Жана Белчева, която се класира на Трето място и според регламента вече е приета студентка за учебната 2017 – 2018 година. И отборът на Гимназията се представи успешно като зае Трето отборно място, за което получи Наградна купа и Грамота.