Страници

Практически семинар на тема „Превенция на проявите на тормоз между учениците в училище“

Практически семинар на тема „Превенция на проявите на тормоз между учениците в училище“

На 16 – 17 април 2016 г. учителският колектив при Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ гр. Стара Загора участва в практически семинар на тема „Превенция на проявите на тормоз между учениците в училище“, проведен от „РААБЕ България“ в село Енина.

Всички учители получиха сертификат за участието си.