Страници

XXI национално ученическо състезание по икономика в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“

XXI национално ученическо състезание по икономика в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“

Възпитаници на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ участваха в 21-то национално ученическо състезание по икономика в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, което се проведе на 10.03.2017 г. в гр. Свищов.
 Учениците от 11Д клас спец.“ Търговия на едро и на дребно“ участваха в направление „Иновативни решения в търговията“. Те бяха разпределени в 9 различни екипа. Казусът, който им беше поставен изискваше от екипите да разработят и представят концепция за оптимизиране на търговската дейност на конкретна търговска верига. От тях се очакваше да предложат иновативни методи или канали за реализация на продуктите, както и конкретни стимулиращи продажбата мероприятия, насочени към клиентите, доставчиците и персонала.
  По време на презентациите, журито оценяваше както аналитичните способности, така и оригиналното мислене, креативността и презентационните умения на учениците. Учениците представиха иновативни търговски решения за 9 търговските вериги и бяха класирани в 9 различни категории. Нашите ученици в това направление получиха грамоти, сертификати и награди, за представените от тях иновативни методи и мероприятия по стимулиране на продажбите, иновативна презентация или друга иновация в областта на търговията в следните категории:

 •     Категория 1: Иновативни търговски решения в „Технополис“ – Георги Димитров Танев
 •     Категория 2: Иновативни търговски решения в „Практикер“ – Станислава Иванова Иванова
 •     Категория 3: Иновативен дистрибуционен канал (eMAG) – Ан-Мари Симеонова Симеонова
 •     Категория 4: Иновативни мероприятия по стимулиране на продажбите (ЗОРА)-Елена Йорданова Петрова
 •     Категория 5: Иновативен метод за продажба (H&M) – Десислава Валериева Денева
 •     Категория 6: Иновативни комуникационни умения (ЕКОНТ) – Ива Нивелинова Николова и Анита Тодорова Бакалова
 •     Категория 7: Иновативна търговска идея (ИКЕА Райна Банкова Тончева
 •     Категория 8: Иновативен търговски мениджмънт (DM) – Мая Миткова Янакиева
 •     Категория 9: Иновативна презентация (ДЖЪМБО) – Велислав Веселинов Бозов и Любомира Николаева Ангелова

  Седем ученика от 11 в клас-специалност ”Икономика и мениджмънт“

 •     Алейна Ердинч Билен,
 •     Берна Ердинч Билен,
 •     Глория Григорова Пенчева,
 •     Христина Росенова Минчева,
 •     Томислав Иванов Димитров,
 •     Виктор Мирославов Станчев,
 •     Габриел Златков Иванов

взеха участие в направление“ Стартиране на малък бизнес“. В направлението участваха 94 ученици от 22 града на страната. Учениците бяха разпределени в 18 екипа, като във всеки екип участваха ученици от различни градове. Всички ученици от гимназията участваха в презентирането на бизнес идеите си и представиха блестящо гимназията и себе си. Екипът на ученичката Алейна Ердинч Билен спечели първо място сред голямата конкуренция. Тя успя да наложи, да защити и атрактивно да презентира идеята си –„Фирма за производство и отдаване под наем на български национални носии”, с което спечели интереса на журито и публиката. Всички ученици получиха сертификати, което им гарантира прием в СА „Д.А.Ценов“ гр. Свищов.