Страници

Представителна изява на клуб „Стенографски писания“

Представителна изява на клуб „Стенографски писания“

На 30.03.2018 г. учениците от VIII „Д“ клас, участващи в клуб „Стенографски писания“ под ръководството на госпожа Пламена Пенева, представиха умения за стенографиране, придобити в клуба. Гости на представянето бяха госпожа Пенка Коева, Главен учител при Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, преподаватели и ученици.

Чрез кратка презентация, учениците запознаха гостите с историята на стенографията, от нейния основополжник Антон Безеншек до наши дни. Стенографираха различни текстове под диктовката на госпожа Пенева.

В заключение госпожа Коева ги поздрави и отбеляза, че това което учат по стенографията ще им бъде много полезно в университета и в живота. Пожела на всички крепко здраве, много късмет и весела ваканция!