Страници

Кеймбридж сертификати (Certificates from Cambridge)

ЗАГЛАВИЕ
Стремежът към знания с постоянство и отговорност към самия себе си и другите, ни доведе до тук – връчването на сертификатите от Кеймбридж на успешно преминалите изпита! Международният престиж и световно признатото име на Кеймбридж, допълнително допринасят за значимостта и полезността на изпитите, правейки ги изключително популярни сред учениците. Изпитите са съобразени с Общоевропейската езикова рамка. Сертификатите са признати от над 12 000 организации по света, в над 80 страни.

Подготовката в часовете за консултации по английски език при г-жа Антоанета Христова даде на учениците нужните за успеха знания, умения и не на последно място вяра в собствените способности. Този вид международен изпит е средство за сравняване и оценяване на ефективността на обучението, което мотивира учениците и измерва напредъка им в изучаването на английски език в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора.

Нашите ученици са възнаградени за своето трудолюбие и упоритост с международно признати сертификати от световния лидер в оценяването на езиковите умения по английски език. Ръководството на Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски“ поздравява :
  • Ивайло Тотев Тотев, ученик от 10г клас, за постигането на престижното ниво за владеене на английски език – С1.
  • Станислава Иванова Методиева, ученичка от 11в клас, за постигане на ниво В2 за владеене на английски език.
  • Далия Исам Ал Атар, ученичка от 11в клас, за придобиване на сертификат за владеене на английски език на ниво В1.
  • Виктория Петрова Петрова, ученичка от 11в клас, за придобиване на сертификат за владеене на английски език на ниво В1.
  • Камелия Миленова Христова, ученичка от 11в клас, за придобиване на сертификат за владеене на английски език на ниво В1.
Директорът на гимназията, г-жа Снежана Танева, връчи тържествено сертификатите на достойно представилите се ученици на международната изпитна система към Кеймбридж за придобиване на международно признатите сертификати за владеене на английски език. Г-жа Танева поздрави учениците за постигнатите резултати и им пожела да бъдат все така упорити и целеустремени в овладяване на знания и умения по професията на чужд език и в компютърните науки! Нека учениците да придобиват увереност, необходима за постигане на бъдещи академични и професионални цели!