Страници

Новогодишен концерт 2018

Новогодишен концерт 2018
На 11.12.2018 г. в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ учениците от 8 д клас изнесоха Коледен концерт пред своите съученици и учители. Програмата на концерта е колоборация от иновативното обучение на трима учители, които постигнаха успеха на своите ученици, показали завиден талант в театрално-музикален аспект, комуникативни умения по английски език, обединени под надслов на тема за час на класа за правото на човек да бъде щастлив!