Страници

Посещение на Административния съд 2019

Посещение на Административния съд 2019
На 19.04.19 г. учениците от Ученическият съвет на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ посетиха Административен съд гр. Стара Загора по повод 16.04.19 г. – Ден на Конституцията. На учениците им бяха представени структурата и организацията на работа на специализираният съд. Те имаха възможност да се запознаят с реда и начина на протичане на съдебно дело, изготвяне на съдебно досие, както и какви дела разглежда Административен съд.

Учениците проявиха интерес към делата свързани с лишените от свобода, начина им на протичане, както и спецификата на разглежданите съдебни производства на структурата на Съдебната система.