Страници

Национален конкурс „Млад икономист 2019“

Национален конкурс „Млад икономист 2019“
През учебната 2018/2019 година Съюзът на икономистите в България проведе XV-тия Национален конкурс „Млад икономист 2019“ под надслов „Гласът на младите за силна икономика!“. Темата на конкурса беше „Човешкият капитал и благоденствието на България“. Ученици от X-ти „в“ клас при Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ изготвиха и участваха в състезанието с индивидуални доклади. За поредна година нашите ученици представиха достойно гимназията и доказаха, че са знаещи и можещи млади хора.

Йоана Светославова Стефанова от X-в клас спечели Първа Специална награда на Холдинг „Стара планина“ гр. София, а Евелина Банкова Банова от X-в клас получи Номинационна грамота за успешно представяне!