Страници

Откриване на 2019/2020 учебна година

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
Новата 2019-2020 учебна година бе открита в Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски“ точно в 9 часа с издигане на знамето на Република България. Учениците бяха приветствани от директора на Гимназията, госпожа Снежана Танева, както и от господин Златко Генчев, председател на Обществения съвет при Търговска гимназия.
 На тържеството присъстваха много от дългогодишните преподаватели в Гимназията: г-н Пейчо Мирев, г-жа Пенка Арабаджиева, г-жа Елисавета Банова, г-жа Донка Бинева, г-жа Нели Иванова, г-жа Росица Пантова, г-жа Анастасия Козарова, г-жа Донка Сярова, г-жа Татяна Миткова и други.
Бяха прочетени поздравителни адреси от Председателя на комисията по образование към Народното събрание, г-жа Милена Дамянова, Областен управител, г-жа Гергана Микова, от началника на РУО гр. Стара Загора, г-жа Татяна Димитрова, Стопанска академия, гр. Свищов и Тракийски университет, гр. Стара Загора.
Осмокласниците прекрачиха с вълнение прага на класните стаи заедно със своите класни ръководители.