Страници

Клуб по интереси „Немският език-лесен и забавен“

Клуб по интереси „Немският език-лесен и забавен“
Клубът по интереси „Немският език-лесен и забавен“ имаше своята представителна изява. Учениците от 9в клас и техният ръководител, Катя Дойчева, показаха по изключително креативен начин, че изучаването на немски език може да бъде много забавно и интересно. Гости на изявата бяха г-жа Танева, г-жа Яръкова, учители и учениците от 12 г клас.