Страници

Подготовка – Предприемачески идеи

Подготовка – Предприемачески идеи
Още в началото на учебната година участниците в проекта Алианс Училище-Бизнес за дигитална икономика се събраха, за да обсъдят идеите си за предприемачески мисии.
Всеки участник представи идеите си и всеки екип избра най креативните идеи, които да развие и да представи пред другия отбор и ръководителите си.