Страници

Производствена практика в Лондон 2015 г.

Производствена практика в Лондон 2015 г.
Слайдшоу от презентационна изява на ученици с производствена практика в ЛОНДОН 2015 г. КЛИПОВЕ С ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА ЛОНДОН 2015 Г.